Historia – Antoni Trębicki

Antoni Trębicki urodził się na grodzieńszczyźnie w 1765 roku. Postać to niezwykle barwna. Zajmował się polityką i wojaczką, pracował na dworach i w sztabie generalnym wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, występował w czasie Sejmu Czteroletniego, przystąpił do konfederacji targowickiej i do insurekcji kościuszkowskiej. W 1812 roku przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Był również członkiem loży wolnomularskiej.

W 1799 kupił (nie kupił tylko wydzierżawił – więcej informacji w komentarzu poniżej) dobra ziemskie w Łomnej niedaleko Warszawy, gdzie prowadził nowoczesne gospodarstwo rolne.

Umiera w Łomnej w 1834 i tam, w rodzinnym grobowcu zostaje pochowany.

Grobowiec przetrwał do dziś. Gdy byłem tam półtora roku temu stał na mocno zaniedbanej działce, zarośniętej krzakami i młodymi drzewkami.

Odwiedziliśmy grobowiec w tym roku i wygląda na to, że ktoś jednak się zajął tym, było nie było, zabytkiem. Sam grobowiec jest nadal zdewastowany ale działka została uprzątnięta.

W podłodze kaplicy jest niestety sporej wielkości dziura, wyglądająca na próbę rabunku.

Warto w grobowcu unieść głowę i spojrzeć na sufit. Widać tam piękne, gwiaździste niebo. Czy miało to coś wspólnego z masonami? Znalazłem taki fragment opisu loży masońskiej Przedstawione na sklepieniu usłane gwiazdami niebo ukazuje ideę jedności makro i mikrokosmosu.

Skany książki i wystąpienia pobrałem z Biblioteki Narodowej

2 uwagi do wpisu “Historia – Antoni Trębicki

  1. W 1799 r nie kupił dobra lecz wydzierżawił-wadium dzierżawne wpłacił książe Józef Poniatowski .Ponieważ był materialnie związany z Poniatowskimi na naleganie króla napisał akces do targowicy -lecz na skutek treści akces nie został przyjęty-to dla uzupełnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *